FAQ často kladené dotazy

Desatero pro létání s dronem

Vždy létejte tak, aby jste s dronem udržovali přímý vizuální kontakt. Nelétejte výše než 300 m nad zemí. Za žádných okolností nelétejte nad obydlenými oblastmi, nad lidmi a dopravními prostředky. Držte se nejméně 5,5 km od letiště a neriskujte srážku s letadlem ve vzduchu. Dodržujte dvojnásobnou vzdálenost, než je aktuální výška letu od zastavěných oblastí, osob a dopravních protředků. Vyhněte se létání nad zakázanými, vojenskými a dalšími nebezpečnými nebo chráněnými zónami. Nenatáčejte osoby na soukromých pozemcích. Nelétejte v noci a za špatného počasí. Pozor také na námrazu v zimním období. U dronů nad 20 kg a pro komerční účely si opatřete povolení k létaní a licenci pilota. Užívejte si létání s dronem vždy bezpečně pro sebe i své okolí.

Počasí a jiné podmínky nevhodné pro létání s drony

Nelétejte při špatném počasí, kdy je menší viditelnost nebo zhoršené podmínky pro létání při silnějším větru. Dávejte také pozor v zimním období, kdy hrozí námraza na vrtulích.

Pozor na ochranu osobních údajů

Natáčet nebo fotografovat osoby na soukromích pozemcích není povoleno. Mohli by jste tak porušit zákon na ochranu osobních údajů a pro podobné natáčení musíte mít vždy písemný souhlas osob, které natáčíte. Např. za létání s dronem v okolí Pražského hradu zaplatíte pokutu 5.000 Kč.

Povolení k létání s dronem - hobby a profi piloti

Pokud létáte s dronem rekreačně nebo sportovně a vlastníte dron do 0,91 kg nemusíte mít bezpečnostní systém. Pokud ale vlastníte dron nad 0,91 kg, musíte mít od výrobce tzv. Fail-safe systém, který pokud máte poruchu, vybije se vám baterie nebo ztratíte spojení s dronem během letu zajistí bezpečné dokončení letu. Musíte mít také dron opatřený ID štítkem.

Prováděním letů bez patřičného povolení se můžete vystavit pokutě až do výše 5.000.000 Kč až 7 let zpětně.

Jak vysoko můžete létat s dronem a minimální vzdálenosti

S dronem by jste neměli létat více než 300 m nad zemí. Při vyšší výšce už není snadné udržovat vizuální kontakt a riskujete i srážku ve vzduchu s jiným tělesem nebo třeba ptáky. Nepřibližujte se také k osobám, dopravním prostředkům a zastavěným oblastem na menší vzdálenost, než je dvojnásobek aktuální výšky letu.

Přesněji platí pro dodržování vzdáleností tyto pravidla:

Pro drony do 7 kg 10 m - minimální horizontální vzdálenost od osob při vzletu a přistání 30 m - minimální horizontální vzdálenost v průběhu letu od osob a budov 50 m - minimální horizontální vzdálenost od hustě osídleného prostoru

Pro drony od 7 - 25 kg a nad 25 kg 50 m - minimální horizontální vzdálenost od osob při vzletu a přistání 100 m - minimální horizontální vzdálenost v průběhu letu od osob a budov 150 m - minimální horizontální vzdálenost od hustě osídleného prostoru

Pozor na bezpečnost, kde se vyskytuje více lidí

Nelétejte nad lidmi bez jejich souhlasu, třeba při kulturních a sportovních událostech. Nikdy nevíte, kdy vám může dron spadnout nebo nemusíte zvládnout výšku letu a můžete způsobit vážná zranění nebo škody na majetku. Stejné je to i ve městech, zastavěných plochách nebo v blízkosti aut.

Pozor na letiště a letadla!

Držte se minimálně 5,5 km od letiště. Letadla jsou poblíž letiště v různé výšce a můžete způsobit havárii letadla, případně si dron srážkou s letadlem zničit.

Další nebezpečné zóny pro létání s dronem

Vyhněte se létání nad zakázanými oblastmi, vojenskými prostory, případně blízkosti továren, chráněných oblastí, vodních zrojů, železnic, silničních komunikací a jiných nebezpečných zón.

Rozdělení dronů - hobby a profi kategorie

Drony patří do kategorie bezpilotní letadla a dělí se do 4 kategorií podle hmotnosti. Podle tohoto rozdělení jsou pak stanovena i pravidla pro létání a provozování.

  1. kategorie - do 0.91 kg
  2. kategorie - 0.91 - 7 kg
  3. kategorie - 7 ks - 25 kg
  4. kategorie - nad 25 kg - už potřebujete licenci profi pilota, případně dozor osoby s licencí. Většina z vás, kteří s dronem létají pouze pro zábavu ale do této kategorie určitě nespadá.

Zajímavé odkazy

Zákon o civilním letectví - regulace dronů - zákon č. 49/1997 o civilním letectví.
Více o zákoně civilního létání

Předpis Ministerstva dopravy č. L2 - pravidla létání v doplňku X.
Více o předpisu ministerstva

Stanovisko č. 1/2013 - Zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla.
Více o stanovisku č. 1/201

Kontaktujte nás

Obchodní firma Aviatic media s.r.o.

Sídlo Víta Nejedlého 869/7
Žižkov, 130 00 Praha 3

06817092


Obchodní zástupce Kristián Tanček

Email kristian@aviaticmedia.cz

Telefon +420 774 310 303